Trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, thành viên Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày hỏi:07/08/2017

Trách nhiệm của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, thành viên Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là phóng viên báo Tuổi trẻ. Gần đây tôi được biết, Nhà nước mới ban hành quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tôi muốn tìm hiểu thêm một số thông tin để phục vụ cho công tác viết bài. Vậy, theo quy định mới thì những người giữ vị trí chủ chốt đối với hoạt động của Cổng Thông tin điện tử như Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, thành viên Ban Biên tập sẽ đảm nhận những trách nhiệm gì? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được hỗ trợ của Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! 

Minh Luân (luan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 28/7/2017, Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017 quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ban hành. Theo đó, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử do Tổng Giám đốc quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Truyền thông. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử gồm Trưởng Ban là Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực là Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và các Phó Trưởng Ban, các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Biên tập do Trưởng Ban phân công.

   Trách nhiệm của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, thành viên Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định 1120/QĐ-TTg năm 2017. Cụ thể bao gồm:

   - Trưởng Ban Biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các thông tin, dữ liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử.

   - Trưởng Ban Biên tập phân công và ủy quyền cho các thành viên Ban Biên tập giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Biên tập. Trưởng Ban Biên tập chịu trách nhiệm về quyết định của các thành viên Ban Biên tập được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về trách nhiệm của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, thành viên Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn