Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Ngày hỏi:05/03/2018

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Quang Huy, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Nam Định, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được quy định tại Điều 19 Thông tư liên tịch 05/2015/BTP-BCA-BYT thủ tục liên thông khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, cụ thể như sau:

   - Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

   - Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

   - Tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

   - Niêm yết công khai quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã, lệ phí, danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp.

   - Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp trên về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

   - Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp trên, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan mình, gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

   - Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 05/2015/BTP-BCA-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn