Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp

Ngày hỏi:02/05/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm gì trong việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp? Xin chào Ban biên tập, tôi tên Kim Xuân là sinh viên năm 3 trường Đại học Nông Lâm. Theo thông tin tôi được biết thì Chính phủ vừa ban hành Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp. Trong quá trình tìm hiểu về vấn đề này tôi có vấn đề thắc mắc nhờ Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm gì trong việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0123**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, có hiệu lực từ ngày 05/6/2018, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp được quy định như sau:

   1. Tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thực hiện bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

   2. Tổ chức thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định này. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn phối hợp thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

   3. Tổ chức thực hiện phê duyệt đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.

   4. Căn cứ dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

   5. Chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện công tác kiểm soát rủi ro, đề phòng, hạn chế tổn thất và phòng, chống gian lận bảo hiểm theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này.

   6. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định sau:

   a) Định kỳ hàng quý, hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập báo cáo chi tiết về kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi về Bộ Tài chính; báo cáo kết quả thực hiện bảo hiểm nông nghiệp cho cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   b) Thời hạn báo cáo

   - Báo cáo quý: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

   - Báo cáo năm: Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Nghị định 58/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm nông nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn