Trách nhiệm của Vụ Pháp chế Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày hỏi:07/08/2017

Trách nhiệm của Vụ Pháp chế Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại Tòa soạn báo Sài Gòn giải phóng. Gần đây tôi được biết, Nhà nước mới ban hành quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tôi muốn tìm hiểu thêm một số thông tin để phục vụ cho công tác viết bài. Vậy, theo quy định mới thì Vụ Pháp chế Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm nhận những trách nhiệm gì? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được hỗ trợ của Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! 

Anh Đức (0122****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 28/7/2017, Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017 quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ban hành. Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là Cổng Thông tin điện tử) là điểm truy cập duy nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Internet, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng của Ngành Bảo hiểm xã hội, cung cấp thông tin, tiện ích cho người sử dụng thông qua phương thức và giao diện thống nhất.

   Trách nhiệm của Vụ Pháp chế Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định tại Khoản 4 Điều 7 Quyết định 1120/QĐ-TTg năm 2017. Cụ thể bao gồm:

   a) Thường xuyên kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và kịp thời cung cấp các thông tin về cải cách thủ tục hành chính của Ngành cho Ban Biên tập để công bố trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

   b) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông trong việc tiếp nhận, đăng tải các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo quy định.

   Liên quan đến nội dung này, để bạn nắm rõ hơn, Ban biên tập gửi tới bạn một số thông tin về trách nhiệm của Vụ hợp tác quốc tế và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

   - Vụ hợp tác quốc tế đề xuất với Ban Biên tập phương hướng, kế hoạch xuất bản, nội dung hình thức thể hiện các nội dung về hợp tác quốc tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với nội dung Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời tham gia đề xuất các chuyên mục, nội dung thông tin, bố cục, giao diện, màu sắc Cổng Thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh; biên dịch thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh.

   - Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và công việc được giao, cung cấp thông tin cho bộ phận thường trực để biên tập và xuất bản lên Cổng Thông tin điện tử và được chi trả nhuận bút, thù lao theo quy định; đối với các đơn vị có trang tin thành viên trên Cổng Thông tin điện tử, theo lộ trình đến 01/01/2018 được cấp tài khoản quản trị và tự đăng tin bài trên trang tin của đơn vị.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về trách nhiệm của Vụ Pháp chế Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn