Trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của hộ gia đình

Ngày hỏi:02/03/2015
Vừa qua các phương tiện truyền thông có nói, từ năm 2015 mọi người dân đều phải đóng bảo hiểm y tế. Chúng tôi làm nghề nông có phải mọi người trong gia đình đều phải đóng không và cách thức đóng thế nào? Bùi Hồng (Diên Khánh)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Theo Luật Bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng được Luật quy định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

   Đối với hộ gia đình, tất cả thành viên thuộc hộ, bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, (trừ những người đã tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, do bảo hiểm xã hội đóng, do người sử dụng lao động và người lao động đóng, do ngân sách hỗ trợ) phải tham gia bảo hiểm y tế.

   Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ, mức đóng của các thành viên thuộc hộ gia đình được ấn định như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Hộ gia đình đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng quy định về giảm trừ mức đóng nêu trên đây.

   Đại diện hộ gia đình đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ bảo hiểm y tế theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn