Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh

Ngày hỏi:26/03/2019

Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh được quy định như thế nào? Rất mong sớm nhận phản hồi từ các bạn.

Thu Trúc (0938******)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh quy định tại Khoản 3 Điều 14 Quyết định 816/QĐ-BHXH năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định này.

   - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

   - Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Phòng, Văn phòng và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

   - Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong viên chức thuộc Phòng, Văn phòng.

   - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và trước pháp luật khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

   - Thực hiện các quy định của pháp luật, của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn