Trên thẻ BHYT có ghi rõ thời gian thẻ hết thời hạn sử dụng không?

Ngày hỏi:05/04/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì trên thẻ BHYT có ghi rõ thời gian thẻ hết thời hạn sử dụng không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trên thẻ BHYT có ghi rõ thời gian thẻ hết thời hạn sử dụng không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế, có quy định.

   - Thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.

   - Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

   - Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

   - Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

   - Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

   ....

   - Ảnh của người tham bảo hiểm y tế (trừ trẻ em dưới 6 tuổi) đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế không có giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi quản lý học sinh, sinh viên, hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì trên thẻ bảo hiểm y tế sẽ không có ghi thời gian thẻ bảo hiểm y tế hết thời hạn sử dụng.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn