Trích lập, quản lý Quỹ dự phòng rủi ro từ hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm

Ngày hỏi:15/08/2017

Trích lập, quản lý Quỹ dự phòng rủi ro từ hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thanh Mai. Tôi đang công tác tại cơ quan BHXH ở Đà Nẵng. Vì tính chất công việc, tôi cần tìm hiểu một số quy định của pháp luật về quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm. Ban biên tập cho tôi hỏi: Trích lập, quản lý Quỹ dự phòng rủi ro từ hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trích lập, quản lý Quỹ dự phòng rủi ro từ hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm được quy định tại Điều 13 Quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2017 như sau:

   Hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm được trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại Nghị định số 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 5 Quyết định số 1673/QĐ-BHXH ngày 31/10/2016 của BHXH Việt Nam quyết định về phương pháp phân bổ tiền sinh lời thu được hàng năm của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN nguyên tắc như sau:

   1. Mức trích Quỹ dự phòng rủi ro hằng năm tối đa không quá 2% số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư thực thu trong năm cho đến khi số dư Quỹ dự phòng rủi ro bằng 5% số dư nợ đầu tư vào các hình thức quy định tại Điểm c và đ Khoản 1 Điều 3 Quy chế này của năm trước liền kề.

   Tỷ lệ trích Quỹ dự phòng rủi ro từ số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư do Vụ Quản lý đầu tư quỹ xác định trình Tổng Giám đốc quyết định gửi Vụ Tài chính - Kế toán thực hiện.

   2. Quỹ dự phòng rủi ro được quản lý tại BHXH Việt Nam và được sử dụng để bù đắp cho số tiền đầu tư bị rủi ro được xử lý theo Điều 13 Nghị định số 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Số tiền thu hồi được từ các khoản nợ đã được xử lý bằng Quỹ dự phòng rủi ro được bổ sung vào Quỹ dự phòng rủi ro.

   3. Quỹ dự phòng rủi ro trong thời gian chưa sử dụng, được sử dụng để đầu tư vào các hình thức quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

   4. Vụ Tài chính - Kế toán mở sổ sách và quản lý theo dõi hạch toán việc trích lập, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.

   Trên đây là nội dung quy định về trích lập, quản lý Quỹ dự phòng rủi ro từ hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn