trợ cấp 1 lần cho đối tượng chính sách thu hút sau khi ngừng hỗ trợ 1 triệu?

Ngày hỏi:15/10/2015
xin cho tôi hỏi về vấn đề trợ cấp 1 lần cho đối tượng chính sách thu hút sau khi ngừng hỗ trợ 1 triệu. Được biết, Về số tháng hỗ trợ để thực hiện chi trả một lần, đối với những trường hợp đã về nhận công tác trước ngày 30/6/2015 mà chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ hỗ trợ thì thành phố chỉ chi trả một lần hỗ trợ hàng tháng tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30/6/2015. Trong khi đó quyết định 17 hỗ trợ 1 triệu trong vòng 5 năm. Nếu như tôi công tác đã được 36 tháng, nhận 36 tr rồi thì phải còn 14 tháng mới đủ 5 năm, tức là phải hỗ trợ đủ 14 triệu nữa mới đúng chứ ạ? Xin quý sở trả lời thắc mắc này?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Ngày 23/4/2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 13100-QĐ/TU về việc ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Tại mục 6.2 quy định: “Từ ngày 30/6/2015, dừng việc hỗ trợ hàng theo: Quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của UBND thành phố; Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND; … Riêng những trường hợp đã về nhận công tác trước ngày 30/6/2015 mà chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ hỗ trợ nêu trên thì thành phố chi trả một lần phụ cấp tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30/6/2015, nhưng không quá 60 tháng”.

   Theo đó, việc hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng thu hút dừng thực hiện kể từ ngày 30/6/2015; các chế độ ưu đãi khác theo quy định Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng) vẫn được tiếp tục thực hiện.

   Về số tháng hỗ trợ để thực hiện chi trả một lần, đối với những trường hợp đã về nhận công tác trước ngày 30/6/2015 mà chưa được chi trả hoặc chi trả chưa đủ chế độ hỗ trợ thì thành phố chỉ chi trả một lần hỗ trợ hàng tháng tương ứng theo thời gian công tác thực tế tính tới ngày 30/6/2015.

   Như vậy, đối với trường hợp của ông, tính đến ngày 30/6/2015, thời gian công tác thực tế là 36 tháng, theo đó được nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng x 36 tháng. Nếu ông chưa được nhận đủ hỗ trợ 36 tháng thì sẽ được chi trả đầy đủ; không phải chi trả đủ 60 tháng.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn