Trợ cấp đối với con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ngày hỏi:20/08/2014

Tôi có được hưởng chế độ trợ cấp đối với con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ năm 2008 nhưng hơn 1 năm nay tôi chưa được lĩnh lương với lý do là tôi chuyển hộ khẩu về quê chồng. Vậy khi tôi làm xong thủ tục chuyển lương đến nơi tôi ở hoặc tôi vẫn lấy lương ở quê cũ thì tôi có được truy lĩnh lương trong khoảng thời gian mà tôi chưa lấy không? 

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân: Trường hợp người có công với cách mạng và thân nhân đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ, nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ thì làm đơn đề nghị hưởng lại chế độ theo mẫu quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ. Thời điểm hưởng tiếp chế độ ưu đãi từ tháng liền kề sau tháng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn đề nghị.


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn