Trợ cấp mất sức lao động cho thương binh

Bệnh binh có tình trạng bệnh tật như thế nào được gọi là bệnh binh có bệnh tật đặc biệt nặng? Tôi là bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động do bệnh tật là 75% thì mức trợ cấp hiện nay là bao nhiêu?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Tình trạng bệnh tật được gọi là bệnh tật nặng được qui định tại Điều 19 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ như sau: tình trạng bệnh tật được gọi là bệnh tật nặng nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên với các bệnh dẫn đến cụt hai chi trở lên; mù 2 mắt; tâm thần nặng không tự lực được trong sinh hoạt; liệt 2 chi trở lên hoặc có tình trạng bệnh tật đặc biệt khác.

   Theo qui định tại Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 6/4/2010 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thì bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật 75% mức trợ cấp là 1.473.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp này được thực hiện từ ngày 1/5/2010.

   Chiếu theo qui định nêu trên, ông được mức trợ cấp trả theo qui định mới kể từ 1/5/2010 là 1.473.000đồng/tháng. Ông liên hệ với Phòng Nội vụ, LĐ-TB&XH huyện để được hướng dẫn.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn