Trợ cấp một lần cho các đối tượng tham gia kháng chiến

Ngày hỏi:15/03/2010

Bà Dương Thị Mít (An Lợi, An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) gửi thư đến Cổng TTĐT Chính phủ thắc mắc: Cha bà là ông Dương Văn Cần được Nhà nước trao tặng Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng II và Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng III, được Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Tháp chứng thực là cơ sở mật của xã, đã chết năm 2003. Nay, bà Dương Thị Mít muốn được biết: Với thành tích trên cha bà được hưởng chế độ gì? Hiện mẹ bà Mít đã 75 tuổi có được hưởng quyền lợi gì từ cha bà không?

Nội dung này được Sở Lao động - Thương Binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thông tư số 24/1999/TT-LĐ.TB&XH ngày 5/10/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến được Nhà nước khen thưởng huân huy chương kháng chiến cứ mỗi năm hoạt động kháng chiến được trợ cấp 120.000 đồng.

    Theo phản ánh của bà Dương Thị Mít, ông Dương Văn Cần tham gia Cách mạng trước tháng 7/1954 và sau tháng 7/1954 ở miền Nam tiếp tục hoạt động Cách mạng đến 30/4/1975 được tặng Huân chương kháng chiến và ông được xác nhận của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Tháp là cơ sở mật của xã. Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/1/2005 quy định đối với người hoạt động kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước thì được trợ cấp một lần số năm tham gia Cách mạng theo quy định.

    Căn cứ nội dung nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị bà Mít liên hệ với UBND xã An Bình A hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hồng Ngự để được hướng dẫn làm thủ tục nếu chưa được hưởng.

    Mời bà Dương Thị Mít tham khảo Thủ tục hành chính của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: Đề nghị xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn