Trợ cấp một lần thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã

Ngày hỏi:27/04/2016

Ông Hoàng Văn Cường (Sơn La) hỏi: Người làm Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã giai đoạn 1980-1994 có được hưởng BHXH theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ không? Nếu được thì liên hệ cơ quan nào và cần thủ tục gì?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Khoản 2, Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước quy định: “Đối với những người sau khi thôi làm Chủ nhiệm hợp tác xã mà không có thời gian làm ít nhất một trong các công việc quy định tại Điều 1 Quyết định này thì thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã được hưởng trợ cấp một lần do ngân sách của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm…”.

   Trường hợp người làm Chủ nhiệm hợp tác xã theo nội dung ông Cường hỏi không có thời gian làm việc sau khi thôi làm Chủ nhiệm hợp tác xã nên thuộc đối tượng thực hiện quy định nêu trên.

   Tại Điểm a, Khoản 4, Điều 3 Quyết định số 250/QĐ-TTg nêu trên quy định: “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn rà soát, hướng dẫn các đối tượng cung cấp hồ sơ và lập thủ tục giải quyết chế độ, chính sách theo từng trường hợp quy định tại Quyết định này”.

   Để được xem xét giải quyết chế độ, chính sách, ông Cường liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn