Trong giao dịch bất động sản của quỹ đầu tư bất động sản, công ty quản lý quỹ phải bảo đảm gì?

Ngày hỏi:26/01/2021

Tôi muốn hỏi: Trong giao dịch bất động sản của quỹ đầu tư bất động sản, công ty quản lý quỹ cần bảo đảm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trong giao dịch bất động sản của quỹ đầu tư bất động sản, công ty quản lý quỹ phải bảo đảm gì?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 53 Thông tư 98/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

   Trong giao dịch bất động sản của quỹ, công ty quản lý quỹ phải bảo đảm:

   - Giá mua bất động sản không được vượt quá 110% và giá bán bất động sản không được thấp hơn 90% so với giá tham chiếu do doanh nghiệp thẩm định giá xác định trong thời hạn 06 tháng tính tới thời điểm thực hiện giao dịch, trừ trường hợp Đại hội nhà đầu tư có quyết định khác. Trường hợp cần thiết, Đại hội nhà đầu tư hoặc Ban đại diện quỹ có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp thẩm định giá xác định lại giá tham chiếu trước khi thực hiện giao dịch;

   Trường hợp bất động sản được thẩm định giá bởi nhiều doanh nghiệp thẩm định giá, giá tham chiếu được xác định bằng giá trị bình quân các mức giá xác định bởi các tổ chức này;

   - Công ty quản lý quỹ phải lấy ý kiến Đại hội nhà đầu tư trong trường hợp:

   + Giá mua dự kiến cao hơn, hoặc giá bán dự kiến thấp hơn các mức quy định tại điểm a khoản này; hoặc

   + Giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của quỹ sau giao dịch; hoặc giao dịch dẫn tới tổng giá trị các giao dịch đã thực hiện với cùng một đối tác trong 12 tháng gần nhất lớn hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của quỹ sau giao dịch; hoặc

   + Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ quỹ.

   - Công ty quản lý quỹ phải lấy ý kiến Ban đại diện quỹ trước khi thực hiện đối với:

   + Giao dịch có giá trị đạt từ 10% đến 20% tổng giá trị tài sản của quỹ sau giao dịch; hoặc giao dịch dẫn tới tổng giá trị các giao dịch đã thực hiện với cùng một đối tác trong 12 tháng gần nhất đạt từ 10% đến 20% tổng giá trị tài sản của quỹ sau giao dịch; hoặc

   + Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ quỹ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT