Trong thời gian nghỉ chế độ thai sản thì mức đóng BHYT như thế nào?

Ngày hỏi:25/02/2015

Tôi được nghỉ Chế độ thai sản từ ngày 01/10/2014, ngày 1/1/2015 tôi có quyết định nâng bậc lương thường xuyên. Cho tôi hỏi, trong thời gian tôi hưởng Chế độ thai sản tôi có phải đóng BHYT hay không? Mức đóng như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-Cp ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm y tế quy định:”Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản ;

   Theo quy định tại Điều 13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật tổ chức bảo hiểm xã hội đóng”

   Như vậy, thời gian bạn được nghỉ thai sản bạn không phải đóng BHYT. Tổ chức BHXH sẽ đóng cho bạn theo mức lương khi bạn bắt đầu nghỉ thai sản.

   Mức đóng BHYT hàng tháng trong thời gian bạn nghỉ thai sản bằng 4,5% tiền lương tháng 9/2014


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn