Trong thời gian nghỉ việc không hưởng lương có được mua bảo hiểm y tế tự nguyện?

Ngày hỏi:30/11/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi người lao động nghỉ việc không hưởng lương có được tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế, có quy định:

   Điều 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

   1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

   2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   Các nhóm không được mua bảo hiểm xã hội bao gồm:

   - Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

   - Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

   - Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

   - Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

   - Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

   => Theo quy định của pháp luật xã hội hiện hành thì khi người làm việc và có hưởng lương thì bhyt của người lao động do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Vậy nên, khi họ nghỉ làm mà không hưởng lương thì cả người lao động và người sử dụng lao động trong những tháng nghỉ đó không đóng BHYT thời gian này, người đó có thể tự mua BHYT tự nguyện. Nếu người lao động không thuộc đối tượng nhóm do ngân sách nhà nước đóng và được nhà nước hỗ trợ mức đóng thì sẽ được mua bảo hiểm y tế tự nguyện của những tháng nghỉ việc không hưởng lương đó.

   Phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn