Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm được tăng phí bảo hiểm

Ngày hỏi:26/12/2018

Tôi làm việc trong một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Gần đây chúng tôi mới giao kết hợp đồng được với một số khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng thì chúng tôi nhận thấy có một vài thứ không ổn vì các yếu tố dẫn đến rủi ro cho khách hàng ngày một tăng vì nhiều nguyên nhân. Vì vậy, Ban biên tập cho tôi hỏi: Khi nào doanh nghiệp bảo hiểm được tính lại để tăng phí bảo hiểm đối với khách hàng?

Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 20 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định về việc doanh nghiệp bảo hiểm được tính lại để tăng phí bảo hiểm như sau:

   Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm.

   => Vậy, doanh nghiệp của bạn có quyền tính lại để tăng phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm với khách hàng khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn