Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc xác định thế nào?

Ngày hỏi:22/09/2021

Liên quan đến số tiền bảo hiểm tối thiểu trong bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì: Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sẽ xác định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc xác định thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu như sau:

   Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận như sau:

   - Đối với các tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này (Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị): Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

   - Đối với các tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này (Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm): Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn