Trường hợp nào cần chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Trường hợp nào cần chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


  • Các trường hợp chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp:
   1. Chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:
   Người lao động khi đăng ký thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thì phải đăng ký thất nghiệp theo quy định và làm đơn đề nghị chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đăng ký thất nghiệp.
   2. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:
   Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mấu gửi Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn