Trường hợp nào được đóng bảo hiểm xã hội một lần cho những năm còn thiếu?

Ngày hỏi:13/09/2018

Xin chào Ban biên tập, Tôi tên là Hoàng Linh làm việc tại Phú Thọ, năm nay tôi 48 tuổi làm việc trong ngành giáo dục được 24 năm và có 16 năm đóng bảo hiểm xã hội. Tôi muốn nghỉ hưu sớm, vậy tôi có đủ điều kiện đóng bảo hiểm một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí không? Xin giải đáp giúp tôi, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành:

   “Điều 15. Điều kiện hưởng lương hưu
   .....
   4. Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu.”

   Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

   "Điều 9. Phương thức đóng
   1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
   ...
   e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu."

   Theo đó, người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu thì mới đủ điều kiện đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí. Theo như trình bày năm nay chị 48 tuổi và đã có 16 năm đóng bảo hiểm. Như vậy hiện tại chị chưa đủ điều kiện về tuổi để đóng bảo hiểm một lần cho những năm còn thiếu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn