Trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội

Trong cùng một thời gian tôi làm việc cho 2 đơn vị. Do không biết nên cả 2 nơi đều đóng bảo hiểm xã hội và làm sổ BHXH cho tôi. Vậy trường hợp của tôi phải giải quyết thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trong trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên, Cơ quan BHXH phải thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các sổ BHXH được cấp vào bìa sổ và các tờ rời sổ BHXH theo mẫu mới. Số sổ BHXH được cấp lại là số sổ BHXH của sổ có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.
   Trong trường hợp người lao động (NLĐ) làm việc tại 2 đơn vị trở lên trong cùng một thời gian, các đơn vị cùng làm thủ tục đóng và cấp sổ BHXH cho NLĐ, thì cơ quan BHXH hướng dẫn NLĐ lựa chọn một sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH. Các sổ BHXH còn lại phải thu hồi và thoái thu quá trình đã đóng BHXH theo phương pháp điều chỉnh giảm số phải thu tại thời điểm thu hồi sổ BHXH; trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho NLĐ. Khi thu hồi sổ BHXH, phải đồng thời thu hồi các khoản nợ BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn