Truy lĩnh lương hưu

Tôi tên Nguyễn Kim Thanh sinh ngày 02/6/1957 công tác trong ngành Giáo dục 30 năm 2 tháng, có Quyết định nghỉ hưu ngày 01 /7/2012. Tuy nhiên do nguyên nhân khách quan nên đến cuối tháng 7/2012 đơn vị mới hoàn chỉnh các thủ tục và nộp hồ sơ đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết lương hưu. Vậy tôi có được truy lĩnh lương hưu kể từ ngày có quyết định nghỉ hay không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH, ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT- BLĐTBXH, ngày 30/01/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc: Tại khoản 9, mục IV về chế độ hưu trí có nêu: " Thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện theo quy định khi nghỉ việc được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, đơn vị, người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho tổ chức bảo hiểm xã hội."

   Như vậy, căn cứ quy định trên, trường hợp của Bà tháng 7/2012 đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, do đó Bà được hưởng lương hưu từ tháng 8/2012.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn