Từ năm 2016, cán bộ cấp xã đóng BHXH thế nào?

Ngày hỏi:15/03/2016
Ông Nguyễn Liêm làm Bí thư xã đoàn tỉnh Hậu Giang từ năm 2008-2013, đến năm 2014 được điều động giữ chức vụ cán bộ tổ chức Đảng và Nhà nước, có tham gia đóng BHXH tự nguyện cho đến nay. Vậy, theo Luật BHXH mới, ông Liêm có được hưởng chế độ BHXH không và có phải đóng BHXH tự nguyện nữa không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Về việc hưởng chế độ BHXH, căn cứ quy định tại Khoản 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động, trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH 1 lần. Trường hợp ông Liêm đã tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ năm 2008 đến nay chưa đủ 20 năm đóng BHXH, sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH thì được hưởng chế độ BHXH một lần nếu có yêu cầu.

   Về việc đóng BHXH từ ngày 1/1/2006, theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 2, Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH năm 2014, trường hợp ông Liêm giữ chức danh cán bộ Tổ chức Đảng và Nhà nước nếu là cán bộ, công chức cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc cả 5 chế độ (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất); nếu là cán bộ không chuyên trách cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc chỉ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

   Trường hợp ông không phải là cán bộ, công chức cấp xã hoặc cán bộ không chuyên trách cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn