Tự ý nghỉ làm khi không có chỉ định của bác sĩ có được tính vào thời gian hưởng chế độ thai sản không?

Ngày hỏi:06/03/2019

Tôi là nhân viên văn phòng, đi làm cũng được hơn 04 năm rồi. Tôi có thai dự sinh là tháng 03/2019, nhưng thấy sức khỏe mình mệt, nên tôi có tự ý nghỉ trước 01 tháng khi không có chỉ định của bác sĩ. Thế cho tôi hỏi: Tự ý nghỉ làm khi không có chỉ định của bác sĩ có được tính là thời gian hưởng Chế độ thai sản không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;

   b) Lao động nữ sinh con;

   c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

   d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

   đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

   e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

   => Như vậy, điều kiện để hưởng chế độ thai sản cần đáp ứng đủ 02 điều kiện:

   - Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

   - Việc nghỉ việc dưỡng thai phải tuân theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

   Việc bạn tự ý nghỉ khi không có chỉ định của bác sĩ là chưa đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn