Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ năm 2029

Ngày hỏi:28/11/2020

Tới năm 2029, tôi được 58 tuổi thì phải cộng thêm bao nhiêu tuổi để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Mong được giải đáp theo quy định mới của luật lao động.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:

   Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

   Đồng thời, Khoản 2 Điều này cũng xác định lộ trình điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu, cụ thể đối với lao động nữ nghỉ hưu vào năm 2029 là 58 tuổi.

   Như vậy, năm 2029, lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ hưu khi đủ 58 tuổi. Trường hợp chị đủ 58 tuổi vào năm 2029 và đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì chị không phải cộng thêm tháng để được hưởng lương hưu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn