Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH VN lập thành tích xuất sắc

Ngày hỏi:27/03/2019

Tôi tên là Bích Thảo, tôi sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH VN lập thành tích xuất sắc được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH VN được quy định tại Điều 7 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013 như sau:

   1. Tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động (trừ các đối tượng là công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, địa phương, đơn vị. Danh sách trả lương của cơ quan, địa phương, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

   2. Tỷ lệ 10 % tính theo đầu mối đơn vị như sau:

   a) Đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và đơn vị trực thuộc khác được xem xét trên đầu mối từng đơn vị đồng thời xem xét trên tổng biên chế chung của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   b) Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh: toàn văn phòng cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và từng Bảo hiểm xã hội huyện đồng thời xem xét trên tổng biên chế chung của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH VN. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn