Ủy quyền nhận lương hưu

Năm 2014 là tôi sẽ được lĩnh lương hưu. Nhưng tôi đang sinh sống ở nước ngoài vì vậy tôi muốn uỷ quyền cho bố tôi giải quyết việc xin lĩnh lương hưu cũng như thanh toán lương hưu về sau. Vậy xin cho hỏi tôi có thể uỷ quyền toàn bộ cho bố tôi không? Và tôi sẽ cần những giấy tờ gì? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự (khoản 1 Điều 143 Bộ luật Dân sự). Theo đó, bạn có thể ủy quyền cho bố bạn thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc nhận lương hưu của bạn.

   Bố bạn được thực hiện các công việc do bạn ủy quyền trong phạm vi đại diện theo quy định tại Điều 144 Bộ luật Dân sự:

   - Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác lập theo sự ủy quyền.

   - Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

   - Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

   - Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Khi ủy quyền cho bố bạn, bạn có thể đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (nơi bạn đang sinh sống) để yêu cầu công chứng Giấy ủy quyền (thẩm quyền công chứng theo Điều 65 Luật Công chứng). Khi công chứng giấy ủy quyền, bạn phải xuất trình giấy tờ tùy thân (hộ chiếu) và các giấy tờ liên quan đến việc bạn có quyền nhận lương hưu theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn