Văn bản nào qui định thương binh thì được hưởng quyền lợi theo mã số 2

Ngày hỏi:09/01/2013

Tôi là cán bộ hưu trí, vừa là thương binh (tỷ lệ thương tật dưới 81%). Khi được cấp thẻ BHYT thì ô mã quyền lợi ghi số 2. Xin hỏi như vậy có đúng không? Văn bản nào qui định thương binh như tôi thì được hưởng quyền lợi theo mã số 2?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Luật Bảo hiểm y tế quy định: về mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế “… Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định”(ví dụ: hưu trí thuộc đối tượng tham gia theo thứ tự số 3, thương binh tham gia theo thứ tự số 9); về  mức hưởng “… Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”
               Quyết định số 1071/QĐ-BHXH ngày 01/9/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Theo đó mã quyền lợi được quy định từ số 1 đến số 7 (trong đó, thương binh có tỷ lệ thương tật dưới 81% tức người có công với cách mạng mã quyền lợi số 2; hưu trí mã quyền lợi số 5).
                Như vậy, trường hợp vừa là hưu trí vừa là thương binh thì tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng hưu trí nhưng hưởng mã quyền lợi người có công mã số 2, vì quyền lợi bảo hiểm y tế của người có công cao hơn quyền lợi hưu trí là đúng theo quy định của luật Bảo hiểm y tế và Quyết định số 1071/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
     


Nguồn:

Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn