Vấn đề đóng bảo hiểm của người lao động trong thời gian hưởng chế độ phu nhân

Người lao động trong thời gian hưởng chế độ phu nhân (phu quân) tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, mà trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì việc đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Phu nhân (phu quân) trong thời gian hưởng chế độ phu nhân (phu quân) tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, mà trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ở nước ngoài. Mức đóng hàng tháng dựa trên mức tiền lương, tiền công tháng trước đó đã tham gia BHXH để thực hiện chế độ hưu trí và tử tuất, được quy định như sau:
   - Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 mức đóng bằng 16% mức tiền lương, tiền công tháng tham gia bảo hiểm xã hội trước đó;
   - Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 mức đóng bằng 18% mức tiền lương, tiền công tháng tham gia BHXH trước đó;
   - Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 mức đóng bằng 20% mức tiền lương, tiền công tháng tham gia BHXH trước đó;
   - Từ tháng 01 năm 2014 trở đi mức đóng bằng 22% mức tiền tiền lương, tiền công tháng tham gia BHXH trước đó;

   Người sử dụng lao động quản lý cán bộ, công chức có phu nhân (phu quân) thuộc đối tượng nêu trên, thì hàng tháng có trách nhiệm thu tiền đóng BHXH của phu nhân (phu quân) để đóng vào quỹ BHXH.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn