Văn thư lưu trữ cấp xã có được đóng BHXH?

Ngày hỏi:15/10/2015
Bà Bích Liên (TP. Hà Nội) làm Văn thư - Lưu trữ tại UBND xã từ năm 2007 đến nay, hưởng phụ cấp hàng tháng theo diện cán bộ không chuyên trách. Từ năm 2013, theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội thì chức danh Văn thư – Lưu trữ không có trong danh sách chức danh không chuyên trách. Bà Liên hỏi, từ ngày 1/1/2016, chức danh Văn thư – Lưu trữ bà đang làm có được đóng BHXH bắt buộc không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điểm e và Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13; Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội, trường hợp bà Liên làm công việc không thuộc chức danh cán bộ, công chức, hoặc cán bộ không chuyên trách cấp xã, thì từ ngày 1/1/2006, bà Liên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn