Về chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tôi năm nay 48 tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội được 10 năm thì tôi nghỉ việc. Cho tôi xin hỏi nếu tôi tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì đến 55 tuổi tôi mới được 17 năm, vậy tôi có được tiếp tục đóng thêm để đủ 20 năm để tôi hưởng chế độ hưu trí được không.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Điều 70 Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:
   “1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:
   a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
   b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
   2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm”.
   Căn cứ quy định trên thì trường hợp của Bạn đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi Bạn có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí./


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn