Về hưu được không?

Ngày hỏi:19/03/2016

Tôi sinh năm 1971 tham gia đóng bảo hiểm XH25 năm công tác nay sức khỏe tôi yếu có về hưu được không ,nếu về thì được bao nhiêu %?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1, điều 55, Luật BHXH số 58/2014/QH13.

   + Từ ngày 01/01/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

   + Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   - Do dữ liệu bà đưa ra chưa đầy đủ (thiếu ngày tháng sinh, tháng đề nghị hưởng hưu và tỷ lệ giám định y khoa) vì vậy BHXH TP Hà Nội chưa đủ căn cứ để trở lời chính xác về việc có hưởng hưu hay không và tỷ lệ % được hưởng là bao nhiêu.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn