Về thay đổi mã số ghi trên thẻ BHYT cho đối tượng người từ đủ 80 tuổi

Ngày hỏi:14/03/2016

Tôi muốn hỏi cho trường hợp sau: Bà Nguyễn Thị Ngọ, sinh năm 1930, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Bà thuộc đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và được Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mã thẻ BT cho đối tượng người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Tuy nhiên, mới đây, bà Ngọ được đổi sang thẻ BHYT cho đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên mã thẻ CT đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Vậy bà Ngọ có được hưởng quyền lợi cao nhất theo mã thẻ CT của người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (sau đây gọi là Luật BHYT sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 bổ sung quy định: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thuộc nhóm đối tượng do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng BHYT.
   Theo Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định về mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT đối với trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau: “Trường hợp đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng”.
   Và tại Khoản 2 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định về mức hưởng BHYT: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.
   BHXH tỉnh Điện Biên căn cứ hồ sơ bà Nguyễn Thị Ngọ thì trường hợp bà Ngọ thuộc diện được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 01/10/2010. Khi bà Ngọ từ đủ 80 tuổi, bà sẽ được cấp thẻ BHYT theo đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, nhưng mức hưởng trên thẻ BHYT sẽ được điều chỉnh theo đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (do đối tượng này có quyền lợi BHYT cao nhất).


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Điện Biên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn