Về tính hưởng trợ cấp cho thời gian tham gia quân đội

Ngày hỏi:18/10/2012

Ông Bùi Doãn Định trú, tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, có thời gian tham gia quân đội là 15 năm 3 tháng (từ tháng 5/1965 đến tháng 7/1980), trong đó có 7 năm 8 tháng (từ tháng 5/1965 đến tháng 12/1972 là quân nhân và 7 năm 7 tháng (từ tháng 1/1973 đến tháng 7/1980) là công nhân viên chức quốc phòng. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Định muốn được biết ông có thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương không?

  • Thời gian tính hưởng là thời gian công tác thực tế trong quân đội

   Theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương thì thời gian tính hưởng chế độ là thời gian quân nhân công tác thực tế trong quân đội; trường hợp chuyển ngành rồi thôi việc hoặc chuyển sang phục vụ quân đội theo chế độ công nhân viên chức quốc phòng thì thời gian công tác ngoài quân đội, thời gian là công nhân viên chức quốc phòng không được tính là thời gian hưởng chế độ tại Quyết định này.

   Căn cứ quy định nêu trên; đối chiếu đơn trình bày và giấy tờ kèm theo, ông Định có thời gian phục vụ trong quân đội là 15 năm 3 tháng (từ tháng 5/1965 đến tháng 7/1980), trong đó có 7 năm 8 tháng (từ tháng 5/1965 đến tháng 12/1972 là quân nhân và 7 năm 7 tháng (từ tháng 1/1973 đến tháng 7/1980) là công nhân viên chức quốc phòng. Do vậy, ông Định thuộc đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần tương ứng với thời gian là quân nhân thực tế phục vụ trong quân đội (7 năm 8 tháng, được tính tròn 8 năm).

   Trường hợp có thời gian là công nhân viên chức quốc phòng

   Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Trường hợp của ông Bùi Doãn Định, trong thời gian là công nhân viên chức quốc phòng nếu tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở các huyện biên giới phía Bắc (từ tháng 2/1979 đến ngày 31/12/1988) hoặc tại biên giới Tây Nam (từ tháng 5/1975 đến ngày 7/1/1979) hoặc làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào (từ tháng 5/1975 đến ngày 31/12/1988), ở Campuchia (từ tháng 1/1979 đến ngày 31/12/1989) hoặc làm nhiệm vụ truy quét Fulrô ở địa bàn Tây Nguyên (từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992) thì vẫn được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

   Thời gian tính hưởng chế độ là thời gian thực tế trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế.

   Cục Chính sách đề nghị ông Định liên hệ với UBND xã Tân Lập để được hướng dẫn cụ thể.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn