Về trợ cấp thâm niên nhà giáo theo QĐ 52/2013/QĐ-TTg.

Ngày 30/08/2013 Thủ tướng chính phủ có ra QĐ 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Theo Điều 2 Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng như sau: Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công. Tôi là cán bộ hưu trí từ 01/01/2010 có thời gian công tác từ 01/01/1979 - 31/12/2005 : giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trường công lập. từ 01/01/2006 - 31/12/2009 tôi chuyển sang ngành khác công tác không còn giảng dạy, đến 01/01/2010 thì về hưu. Vậy theo QĐ 52 thì tôi có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên của thời gian từ 01/01/1979 - 31/12/2005 là 26 năm không. Kính mong BHXH giải thích dùm. Nếu được thì cần những thủ tục gì. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2 Quyết định QĐ 52/2013/QĐ-TTg thì Ông không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo vì Ông đã chuyển sang ngành khác từ 01/01/2006 - 31/12/2009, đến 01/01/2010 Ông nghỉ hưu. Như vậy khi nghỉ hưu Ông không còn trực tiếp giảng dạy, giáo dục nên không thuộc đối tượng theo quy định./.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ trợ cấp thâm niên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn