Về việc đóng BHXH trong thời gian nghỉ chế độ thai sản

Tôi đang trong thời gian hưởng Chế độ thai sản. Tôi nghe nói là người lao động hưởng Chế độ thai sản trên 14 ngày không phải đóng BHXH, xin hỏi pháp luật có qui định như vậy không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo qui định của pháp luật về BHXH, theo Thông tư số 03/2007/TT-Bộ LĐ-TB và XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định:

   Trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nếu không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì NLĐ và NSDLĐ không phải đóng BHXH. Thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH.

   Còn việc bạn nghe nói là quy định về chế độ ốm đau: “Thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả NLĐ và NSDLĐ không phải đóng BHXH trong tháng đó. Thời gian này không tính là thời gian đóng BHXH”


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn