Về việc nâng bậc lương thường xuyên trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản

Tôi nghỉ thai sản từ tháng 02/2013 đến hết tháng 7/2013. Tháng 4/2013 tôi được nâng lương thường xuyên từ bậc 2/9 lên bậc 3/9 (nâng lương trong thời gian nghỉ thai sản). Vậy cho tôi hỏi, thời gian nâng lương lần sau (từ bậc 3/9 lên 4/9) được tính từ tháng 4/2013 đến 4/2016 hay từ ngày tôi bắt đầu đi làm lại sau thai sản (tức là từ tháng 8/2013 đến 8/2016).

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Nội dung Bạn hỏi không thuộc thẩm quyền trả lời của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Bạn có thể hỏi vấn đề này qua Sở Nội vụ (nếu là công chức viên chức) hoặc Sở Lao động Thương binh xã hội (nếu là lao động hợp đồng tại các doanh nghiệp). Tuy nhiên chúng tôi cung cấp thêm cho Bạn một vài thông tin liên quan như sau:
   Tại Thông tư 08//2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã quy định rõ về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, trong đó tại điểm b, khoản 1, Điều 2 quy định:

   b) Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:
   ...
   -Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
   Ngoài ra, Thông tư 08//2013/TT-BNV cũng quy định cụ thể các điều kiện liên quan khác để xem xét nâng bậc lương thường xuyên, Bạn có thể xem Thông tư 08//2013/TT-BNV để tham khảo thêm


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nâng bậc lương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn