Về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Ngày hỏi:21/02/2016

Tôi là Chủ tịch UBND xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn do không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có quyết định của UBND huyện Tràng Định số 3704/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 nghỉ từ ngày 01/8/2015 đến nay đã 6 tháng chưa được hưởng chế độ theo Nghị định hiện hành. Vậy, đến bao giờ tôi mới được hưởng chế độ theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tư vấn như sau:

  • 1. Chế độ ông Bế Trung Thành được hưởng

   Theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách cán bộ thuộc cơ quan nhà nước được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ, ông Bế Trung Thành được hưởng chế độ nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu kể từ 01/8/2015 (đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định từ 01/6/2017).

   Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, ông Bế Trung Thành được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: “…Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

   1) Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

   2) Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại Khoản 1 Điều này thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành”.

   2. Nguồn kinh phí chi trả

   a) Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm tra về việc tính toán chế độ, chính sách, dự toán kinh phí và cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

   b) Ngày 05/02/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 115/UBND-KTTH gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc đề nghị thẩm tra danh sách, dự toán kinh phí đối với những đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay chưa được Bộ Tài chính thẩm tra và cấp kinh phí để chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

   Sau khi Bộ Tài chính cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo quy định, Sở Tài chính sẽ có trách nhiệm tham mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị có đối tượng được hưởng chế độ, chính sách để các cơ quan, đơn vị chi trả cho các đối tượng theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.


  Nguồn:

  Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn