Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất thì xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:06/03/2020

Chào chuyên viên, mình có thắc mắc với vấn đề như sau: Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất thì xử lý như thế nào? Trích dẫn quy định mới nhất. Mong nhận được phản hổi của chuyên viên. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/04/2020 thì vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất được quy định như sau:

   1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo công khai hoặc không niêm yết những nội dung chính của nội quy lao động ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

   2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

   a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

   b) Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

   c) Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;

   d) Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật;

   đ) Tạm đình chỉ công việc đối với người lao động không đúng quy định của pháp luật.

   3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

   a) Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

   b) Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;

   c) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động;

   d) Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

   4. Biện pháp khắc phục hậu quả

   a) Buộc trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

   b) Buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động tương ứng với những ngày nghỉ việc đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2, điểm c khoản 3 Điều này;

   c) Buộc trả đủ tiền lương những ngày tạm đình chỉ công việc đối với người lao động không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều này;

   d) Buộc xin lỗi công khai đối với người lao động và trả toàn bộ chi phí điều trị, tiền lương cho người lao động trong thời gian điều trị nếu việc xâm phạm gây tổn thương về thân thể người lao động đến mức phải điều trị tại các cơ sở y tế khi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

   Trên đây là nội dung về vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất. Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tham khảo Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn