Vi phạm quy định về việc bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát của công ty bảo hiểm không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định

Ngày hỏi:16/06/2017

Xử phạt như thế nào khi vi phạm quy định về việc bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát của công ty bảo hiểm không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Toàn Thành. Tôi đang làm việc tại công ty cổ phần kinh doanh bảo hiểm ở TPHCM. Cách đây vài ngày, công ty tôi đã bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát. Nhưng theo hồ sơ thông tin về trưởng ban kiểm soát tôi đọc được thì chị ấy không có trình độ chuyên môn gì liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, cũng không có kinh nghiệm và bằng cấp của chị ấy chỉ là bằng trung cấp. Tôi nghĩ chị ấy không đủ điều kiện để làm trưởng ban kiểm soát và công ty tôi đã bổ nhiệm không đúng theo quy định của pháp luật. Tôi không biết là trường hợp này công ty sẽ bị ảnh hưởng hoặc bị xử phạt như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (toan_thanh***@gmail.com) 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vi phạm quy định về việc bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát của công ty bảo hiểm không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định
   (ảnh minh họa)
  • Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về việc bổ nhiệm các chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm được quy định tại Khoản 3 và Khoản 6 Điều 9 Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số như sau:

   3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

   a) Bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), chuyên gia tính toán, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Ban Kiểm soát, người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, khai thác, thẩm định, bồi thường, tái bảo hiểm, đầu tư và kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

   b) Không ban hành quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ và các quy trình khác theo quy định của pháp luật;

   c) Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ không đáp ứng được các nội dung theo quy định của pháp luật.

   6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2, Điểm a Khoản 3, Điểm a, Điểm c Khoản 4 Điều này;

   b) Buộc bãi nhiệm chức danh người quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính phê chuẩn đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

   c) Buộc đình chỉ các chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bổ nhiệm đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều này.

   Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp và căn cứ theo quy định của pháp luật thì công ty của bạn đã bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát không đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này công ty của bạn đã vi phạm quy định về việc bổ nhiệm các chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, công ty bạn sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Đồng thời, sẽ bị buộc đình chỉ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Công ty bạn nên tham khảo những quy định của pháp luật nêu trên để tránh vi phạm những quy định về việc bổ nhiệm các chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

   Ngoài ra, Ban biên tập cung cấp thêm thông tin đến bạn về tiêu chuẩn của Trưởng Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 27 Nghị định 73/2016/NĐ-CP như sau:

   - Các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 26 Nghị định này.

   - Có bằng đại học hoặc trên đại học.

   - Trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng tối thiểu 05 năm đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên; 03 năm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên (đối với trường hợp doanh nghiệp không phải thành lập Ban kiểm soát), Trưởng Ban kiểm toán nội bộ hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 năm tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

   - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (đối với công ty cổ phần) phải bảo đảm số thành viên thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

   - Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên (đối với trường hợp doanh nghiệp không phải thành lập Ban kiểm soát) phải làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về việc bổ nhiệm các chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn