Việc đóng BHXH của cán bộ chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc muốn tiếp tục đóng BHXH

Cán bộ chuyên trách cấp xã , nghỉ việc trước ngày 01 tháng 01 năm 2007, đang tự đóng bảo hiểm xã hội, nay có tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí không? Mức đóng như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


  • Cán bộ chuyên trách xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 mà có đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, còn thiểu tối đa 5 năm và đang tự đóng BHXH thì vẫn được tiếp tục đóng hàng tháng với mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức lương tháng trước khi thôi đảm nhận chức vụ vào quỹ hưu trí và tử tuất cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi cư trú cho đến khi đủ 15 năm đóng BHXH và đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng chế độ hưu trí.
   Mức đóng hàng tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 là 16% và từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 là 18%, từ tháng 1 năm 2012 đến hết tháng 12 năm 2013 là 20%, từ tháng 01 năm 2014 trở đi mức đóng bằng 22% trên mức lương tháng trước khi thôi đảm nhiệm chức vụ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn