Việc đóng BHXH của NLĐ khi ký hợp đồng với 2 NSDLĐ

Ngày hỏi:15/06/2016

Theo điểm a, khoản 1, Điều 4, Nghị định 44/2013/NĐ-CP thì: a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật Nhưng tôi chưa rõ lắm về khoản tiền mà "người sử dụng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động...:" Vậy khoản tiền này sẽ chi trả cho ai, người sử dụng lao động đầu tiên, hay người lao động hay cơ quan bảo hiểm? và có văn bản nào hướng dẫn cụ thể vấn đề này không? Ví dụ: ông A ký hợp đồng lao động với 2 công ty. Công ty 1 đóng bảo hiểm. Mức lương của ông A ở công ty 1 là 4 triệu đồng. Mức lương của ông A ở công ty 2 là 3 triệu đồng. Như vậy đến kỳ lương, công ty thứ 2 thực hiện việc chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như thế nào? Cơ quan BHXH xác nhận thông tin về việc đóng BH của Công ty 2 như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên tư vấn như sau:

  • 1. Theo như VD của bạn,ông A được Công ty 1 trả cho ông là 4 triệu đồng/ tháng và Công ty 2 trả choông là 3 triệu đồng/tháng. Như vậy ông A thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội(BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức lương là 4 triệu đồng/tháng theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13, LuậtViệc làm số 38/2013/QH13, Luật BHYT số 25/2008/QH12 và Luật số 46/2014/QH13 Luậtsửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25/2008/QH12.

   Mặc khác, các luật nàycũng quy định mức đóng BHXH BB, BHTN, BHYT hàng tháng của người thuộc diện thamgia BHXH BB, BHTN, BHYT (như trường hợp ông A) như sau: Mức đóng BHXH BB hàng tháng bằng 26% mức tiền lương tháng. Trong đó người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 18%; mức đóng BHTN hàng tháng bằng 3%. Trong đó người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiềnlương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN, Nhà nước hỗ trợ tối đa1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những người lao động đang tham gia BHTNvà do ngân sách trung ương bảo đảm; mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng trong đó người lao động đóng 1,5% và người sử dụng lao động đóng3%.

   2. Bạn hỏi về khoản tiềnmà Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động (theo quy định tại Điểm a, Khoản1, Điều 4, Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động) là như thế nào;bạn đã ví dụ trường hợp ông A. Vấn đề này cơ quan BHXH không trả lời cho bạn được vì không thuộc trách nhiệm trả lời của cơ quan BHXH, bạn nên hỏi Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, hoặc Liên Đoàn lao động là cơ quan bảo vệ quyền lợi chongười lao động.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn