Việc sai lệch giữa giấy CMND và Thẻ BHYT

Ngày hỏi:06/03/2013

Vừa qua một số đối tượng khi đi khám bệnh, trong giấy chứng minh nhân dân chỉ ghi năm sinh (không có ngày, tháng), trong khi đó Thẻ BHYT lại ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh. Việc sai lệch giữa giấy CMND và Thẻ BHYT đã gây bức xúc trong nhân dân vì không được các cơ sở y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. Đề nghị ngành chức năng có biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thẻ BHYT phải thể hiện đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người tham gia. Theo đó, khi lập thủ tục tham gia BHYT thì người tham gia hoặc đơn vị quản lý người tham gia phải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT trong hồ sơ . Trường hợp không xác định được ngày, tháng, sinh thì ghi ngày 01 tháng 01(quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).
   Căn cứ theo quy định trên, tất cả thẻ BHYT do cơ quan BHXH phát hành có ghi ngày , tháng sinh là 01 tháng 01 (đối với các trường hợp Giấy CMND chỉ có năm sinh, không có ngày, tháng sinh) là đúng quy định.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn