Viên chức sinh con thứ ba khi đã ly hôn và có gia đình mới thì có ảnh hưởng đến việc tăng lương, thai sản?

Ngày hỏi:29/10/2019

Tôi có một con gái với vợ đầu bây giờ lấy vợ hai sinh được 2 con một trai một gái sinh con thứ 3 bị nhà trường cắt tăng lương một năm đúng không, có được hưởng Chế độ thai sản công chức, viên chức không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Viên chức sinh con thứ ba khi đã ly hôn và có gia đình mới thì có ảnh hưởng đến việc tăng lương, thai sản?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW 2018 thì trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:

   - Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

   ...

   Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;

   b) Lao động nữ sinh con;

   c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

   d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

   đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

   e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

   Như vậy, trường hợp bạn không vi phạm chính sách dân số. Đối với việc nhà trường cắt không tăng lương, bạn cần tìm hiểu và rõ nhà trường lý do không tăng lương ở đây là gì, từ đó mới có cơ sở để khiếu nại. Đối với chế độ thai sản thì việc bạn sinh con thứ 3 không hề ảnh hưởng đến quyền lợi này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Sinh con thứ ba
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn