Vợ công an không tham gia BHXH thì chồng được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Ngày hỏi:11/05/2019

Xin tư vấn giúp em ạ Chồng em là công an mang hàm trung úy, em thì nội trợ không tham gia bhxh. Em sinh con ngày 7/4/2019, sinh thường 1 con. Vậy, chồng em ngoài việc nghỉ theo Chế độ thai sản 5 ngày còn được hưởng thêm tiền trợ cấp thai sản hay chế độ nào khác không ạ? Và nếu có trợ cấp thì được tính như thế nào ạ. Xin tư vấn giúp em, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

   "2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

   a) 05 ngày làm việc;

   b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

   c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

   d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc."

   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

   Bên cạnh đó, tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

   "Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

   Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

   Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

   Theo như bạn trình bày Chồng bạn là công an có tham gia BHXH, bạn ở nhà nội trợ không tham gia BHXH. Do đó, khi bạn sinh con thì chồng bạn được nghỉ chế độ thai sản 05 ngày. Bên cạnh đó, chồng bạn còn được nhận trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

   Mức lương cơ sở hiện nay: 1.390.000 đồng ==> Chồng bạn sẽ nhận được mức trợ cấp là 2.780.000 đồng

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn