Vợ liệt sỹ đề nghị được truy lĩnh chế độ trợ cấp tuất liệt sỹ hàng tháng theo quy định mới

Bà Trần Ngọc Tư, sinh năm 1955, là vợ liệt sỹ, chồng bà hy sinh năm 1975. Trước năm 2005, bà không được nhận tiền trợ cấp tuất liệt sỹ hàng tháng vì Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1994 quy định chỉ cho vợ liệt sỹ trên 50 tuổi được hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ hàng tháng. Đến nay, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 quy định vợ liệt sỹ được hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ hàng tháng mà không căn cứ độ tuổi. Tháng 12/2005, bà Tư đã gửi đơn đến UBND xã đề nghị cho bà hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ hàng tháng và truy lĩnh tiền tuất liệt sỹ mà trước đây bà có thể được hưởng. Vậy, Chủ tịch UBND xã giải quyết trường hợp này như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • ​Theo Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1994, thì vợ liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng phải đến 50 tuổi mới được trợ cấp; theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 thì thân nhân của liệt sỹ hưởng tiền tuất liệt sỹ không phụ thuộc vào điều kiện tuổi đời.

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo Pháp lệnh mới cũng chỉ được áp dụng kể từ ngày 01/102005. Do đó, bà Tư không được nhận truy lĩnh tiền tuất liệt sỹ của những năm trước năm 2005 mà chỉ được hưởng tiền tuất liệt sỹ hàng tháng kể từ ngày 01/10/2005.

   - Về thủ tục

   Bà Tư cần phải nộp những giấy tờ sau:

   + Đơn đề nghị được hưởng trợ cấp dành cho thân nhân liệt sỹ;

   + Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sỹ của UBND xã cấp cho bà Tư;

   + Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” của liệt sỹ (chồng bà Tư).

   - Về trình tự thực hiện

   Để đảm bảo cho bà Tư về những chế độ ưu đãi được hưởng, UBND xã thực hiện những công việc sau:

   + Giải thích cho bà Tư về việc bà chỉ được hưởng trợ cấp từ ngày 01/10/2005 theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005;

   + Hướng dẫn bà Tư nộp các giấy tờ để được hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ hàng tháng;

   + Xác nhận vào đơn đề nghị và chứng thực sao y bản chính Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sỹ (chồng bà Tư);

   + Cấp giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sỹ cho gia đình bà Tư;

   + Gửi hồ sơ của bà Tư lên UBND huyện.

   Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện giúp UBND huyện kiểm tra hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến; xác minh và lập danh sách hưởng trợ cấp và trình UBND huyện ký công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, nếu đủ điều kiện thì trình UBND tỉnh ký duyệt trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính cấp phát kinh phí. Kết quả được thông báo và chi trả trợ cấp tại huyện.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ tử tuất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn