Vợ tham gia bảo hiểm tự nguyện có ảnh hưởng đến việc nhận tiền thai sản của chồng?

Ngày hỏi:25/10/2019

Mình biết BHTN không có Chế độ thai sản. Tại Điều 38 Luật BHXH 2014 có quy định: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Vậy khi vợ tham gia bảo hiểm tự nguyện có ảnh hưởng đến việc nhận tiền thai sản của chồng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vợ tham gia bảo hiểm tự nguyện có ảnh hưởng đến việc nhận tiền thai sản của chồng?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 này quy định Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

   Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

   Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

   Như vậy, quy định này có thể hiểu khi người mẹ sinh con không đóng BHXH bắt buộc và có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Do đó, việc vợ tham gia bảo hiểm tự nguyện không ảnh hưởng đến việc nhận tiền thai sản của chồng.

   Cảm ơn!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn