Vợ thương binh có thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho thương binh không?

Ngày hỏi:15/10/2012

Luật sư cho tôi hỏi. Ông nội tôi là thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %.Tháng 2 năm 2010 ông nội tôi bị bệnh mất.Lúc đó ông nội tôi vẫn đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng cho thương binh. Năm 2010 ông nội tôi mất, bà nội tôi được 78 tuổi. Từ khi ông tôi mất gia đình tôi không được hưởng trợ cấp gì cả. Vậy tôi hỏi khi ông tôi mất thì bà tôi có thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho thương binh không? Và gia đình tôi có được hưởng trợ cấp nào khác nữa không?

  Nội dung này được Luật sư Chu Văn Hành tư vấn như sau:

  • ​Theo quy định tại điều 35 - Nghị định số 152/2006/NĐ-CP về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Chính phủ ban hành thì bà nội bạn được trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

   Về thời hạn được nhận trợ cấp mai táng thì: Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp mai táng) trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Theo Điều 21 -Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì khi thương binh chết, người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí và Khoản 2 - Điều 15 - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định như sau:

   "2. Thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:

   a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của thương binh khi đến tuổi 60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ; con thương binh từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con thương binh bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

   b) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của thương binh khi đến tuổi 60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ, sống cô đơn không nơi nương tựa; con thương binh mồ côi từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con thương binh mồ côi bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng".

   Ngoài được hưởng tiền trợ cấp mai táng là 10 tháng lương tối thiếu chung, bà nội bạn còn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng 50% tiền lương tối thiểu chung nhà nước quy định.

   Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần:

   b) Giấy khai tử do ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

   c) Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu).

   d) Quyết định trợ cấp (theo mẫu) của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

   Thời gian hưởng trợ cấp kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ tử tuất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn