Vượt quá thời hạn nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản thì giải quyết như thế nào?

Ngày hỏi:03/11/2016

Bạn đọc từ địa chỉ email quanganh1***3@gmail.com hỏi: Theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH hướng dẫn về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ có quy định về thời gian làm thủ tục, theo đó Đơn vị phải nộp hồ sơ hưởng chế độ cho cơ quan BHXH trong 55 ngày (bao gồm thời hạn nộp hồ sơ của người lao động không quá 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc + 10 ngày sau khi Đơn vị đã nhập đủ hồ sơ của người lao động). Vậy quá thời hạn này mới nộp hồ sơ thì có được hưởng chế độ nữa hay không? Nếu có thì có phải làm thêm hồ sơ, giấy tờ gì nữa không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 102, Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

   Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH.

   Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan BHXH.

   Tại Điều 116 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định trường hợp vượt quá thời hạn được quy định thì phải giải trình bằng văn bản.

   Như vậy, quá thời hạn quy định tại Điều 102, Điều 103 nêu trên, đơn vị Ban mới nộp hồ sơ thì phải có văn bản giải trình gửi cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn