V/v thanh toán BHXH 1 lần

Ngày hỏi:09/03/2015

Em có 1 thời gian công tác ở trường học từ 2006 - 2009. tổng thời gian đóng BHXH là 2 năm 6 tháng.  sau đó em nghỉ việc và gián đoạn đóng BHXH từ đó đến tháng 12/2014.  Tuy nhiên tháng 1 năm 2015, em có tham gia đóng BHXH theo hình thức tự nguyện 3 tháng ( Quý 1/2015).  Vậy tổng cộng thời gian tham gia BHXH là 2 năm 9 tháng. Hiện tại em muốn dừng đóng BHXH và thanh toán 1 lần thì liệu em có được thanh toán trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày nộp đơn và đề nghị thanh toán) không? và tổng thời gian đóng BHXH có được cộng nối với 3 tháng đóng mới theo hình thức tự nguyện hay ko? hay chỉ được thanh toán thời gian đóng trước kia là 2 năm 6 tháng?

  • Theo quy định tại điều 55 Luật BHXH năm 2006 (có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2015) thì phải sau một năm không tham gia BHXH thì nếu có nhu cầu nhận trợ cấ[p BHXH một lần bạn mới được giải quyết (đến hết quý 1/2016) nhưng theo quy định của Luật BHXH NĂM 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016) thì trường hợp của bạn không được giải quyết hưởng BHXH một lần.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn